Enjoy A Luxury Experience
Primis hac auctor curabitur consequat sociosqu massa rutrum nascetur condimentum interdum ex.
Discover More
Make Your Stay Memorable
Primis hac auctor curabitur consequat sociosqu massa rutrum nascetur condimentum interdum ex.
Discover More
Fully enjoy your stay with us
Primis hac auctor curabitur consequat sociosqu massa rutrum nascetur condimentum interdum ex.
Discover More
Previous slide
Next slide

Regulamin

 1. Wpłata zadatku jest równoznaczna z rezerwacją terminu i akceptację regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji poprzez wpłatę zadatku lub inną formę rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą. Pozostałą kwotę Najemca zobowiązany jest wpłacić w dniu przyjazdu. Rezygnacja z wynajmu lub nie odebranie przez Najemcę domu w ciągu 24 godzin od daty rezerwacji uważa się za odstąpienie Najemcy od umowy. Wpłacony zadatek i pozostała kwota nie podlega zwrotowi. Wynajmujący ma prawo odwołać rezerwację ale musi poinformować o tym najemcę przynajmniej miesiąc przed datą przyjazdu oraz zwrócić natychmiast wpłaconą kaucję. Doba hotelowa w domu rozpoczyna się w dniu przyjazdu o 15,00, a kończy o 11,00. Pozostanie dłużej bez uzgodnienia wcześniej z właścicielem wiąże się z opłatą za kolejną dobę. Dodatkowe opłaty: kaucja w dniu przyjazdu w wysokości 1000zł. przeznaczona jest na ewentualne zniszczenia powstałe podczas pobytu. Ich usunięcia obciążona zostaje osoba dokonująca rezerwacji. Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, to do pokrycia kosztów w pełnym wymiarze zobowiązana jest osoba dokonująca rezerwacji w dniu zwrotu domu. Kaucja zostaje zwrócona w dniu wyjazdu, jeśli dom jest w stanie takim samym jak był w dniu przyjazdu.
 2. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń domu i otoczenia nie mogą być w dniu odbioru przez Wynajmującego w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był dom przekazany Najemcy.
 3. Najemca nie może użyczyć, albo oddać domu w podnajem innym osobom, jak również zapraszać znajomych z zewnątrz, wynajmować rotacyjnie pod rygorem utraty kaucji.
 4. Zakaz używania otwartego ognia i całkowity zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach domu.
 5. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich Gości szczególnie w jacuzzi, antresoli, na schodach wewnętrznych, zewnętrznych i na terenie całego obiektu odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 6. Podczas korzystania z jacuzzi zabronione jest palenie papierosów. W razie awarii jacuzzi prosimy o kontakt z właścicielem.
 7. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek wewnątrz i na zewnątrz domu podczas okresu wynajmu. Utrzymanie przejazdu dróg komunikacyjnych (szczególnie w zimą). Najemcę w całości obciążają ewentualne skutki nie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Najemcę obowiązują zasady przestrzegania porządku publicznego, współżycia sąsiedzkiego. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (nie zamieszkałym w domu) jak również pobyt osób ponad stan zgłoszony jest niedopuszczalne pod konsekwencją utraty kaucji
 8. Najemca jest zobowiązany do segregacji śmieci na: metal, plastik, szkło, papier, organiczne. Niesegregowanie śmieci i wrzucanie ich luzem (nie w dedykowanych workach) do pojemnika zbiorczego będzie skutkowało potrąceniem depozytu w wysokości 200 zł.
 9. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22,00 do 6,00 z uwagi na sąsiadów
 10. Brak prądu wynikający z awarii u dostawcy nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
 11. Brak wody wynikający z awarii nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.
 12. W przypadku drastycznego złamania regulaminu, zwłaszcza bardzo głośnej muzyki i bardzo głośnego zachowanie gości w czasie obowiązującej ciszy, goście mogą być poproszeni o opuszczenie obiektu, bez możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystany czas pobytu.
 13. W przypadku wulgarnego zachowania lub nietrzeźwości wynajmujących, Wynajmujący ma prawo do odmowy wynajmu obiektu bez obowiązku zwrotu zadatku.
 14. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu tylko i wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z właścicielem , wyrażenie przez właściciela zgody i wpłacenie kwoty przez najemcę określoną przez właściciela.
 15. W przypadku wezwanie policji przez osoby z otoczenia za niewłaściwe zachowanie się osób przebywającą na terenie budynku, najemca ponosi odpowiedzialność karną w wysokości 500 zł. Za każdy przyjazd służb.